آرشیو ماهانه: دی ۱۳۹۶

درخت سیب نیوتن

درخت سیب نیوتن

وبسایت مشرق: درخت سیبی که “نیوتن” در زیر آن مشغول استراحت بود و پس از افتادن سیبی در مقابلش بصورت اتفاقی جاذبه را کشف کرد!⁣   در حدود سال ۱۶۶۵ نیوتون هنگامی که در...